PLAN IMPREZ I SPOTKAŃ


ROK SZKOLNY 2017/2018Lp.Nazwa imprezy/spotkaniaTermin realizacji
1.„W bibliotece” – cykliczne spotkania: słuchanie bajek, oglądanie filmów, wspólne zabawy.Przez cały rok
2.„Moje urodziny” – organizowanie urodzin dziecka w grupie przedszkolnej, wspólne układanie życzeń, odśpiewanie okoliczno-ściowych piosenek, rysowanie laurek, często-wanie słodyczami.Przez cały rok
3.„Sprzątanie świata” – uczestnictwo w corocz-nej akcji promującej ekologiczny styl życia.Wrzesień 2017
4.„Dzisiaj jest święto wszystkich chłopców” – zabawy przy muzyce, konkursy, słodki poczę-stunekWrzesień 2017
5.„Bezpieczny przedszkolak” – wizyta policjanta, zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się podczas drogi do przedszkola.Październik 2017
6.Wycieczka do Biura Informacji Turystycznej miasta Nowa Ruda – spotkanie z przewodni-kiem.Październik 2017
7.„Andrzejkowe wróżby – czary-mary, wosku lanie o czym marzysz niech się stanie!” – za-bawy i wróżby.Listopad 2017
8.„Spotkanie z górnikiem” – wspomnienia o niebezpiecznej pracy w kopalni węgla.Grudzień 2017
9.„Mikołajki w przedszkolu” – wizyta Mikołaja, wręczenie prezentów.Grudzień 2017
10.Uroczyste spotkanie wigilijne wszystkich dzieci, pracowników i zaproszonych gości.Grudzień 2017
11.„Kocham moją babcię, kocham mojego dziad-ka” – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.Styczeń 2018
12.„Zabawa karnawałowa”Luty 2018
13.„W dniu Walentynki najlepsze życzenia dla chłopca i dziewczynki” – zabawy integracyjne, różne formy wykonania serduszek.Luty 2018
14.„Dzisiaj jest święto wszystkich dziewczynek” – zabawy integracyjne, wykonanie bibułkowych kwiatków.Marzec 2018
15.„Powitanie wiosny” – korowód z Marzanna ulicami miastaMarzec 2018
16.„Spotkanie z wielkanocnym zającem” – zor-ganizowanie świątecznych prac i stroików.Kwiecień 2018
17.„Dzień Służby Zdrowia” – spotkanie z pielę-gniarką i lekarzem.Kwiecień 2018
18.„Kubusiowe Co nieco”- udział w przeglądzie teatrzyków przedszkolnych.Kwiecień 2018
19.„Z ekologia za pan brat” – warsztaty ekolo-giczne z udziałem pracowników Nadleśnictwa Jugów.Przez cały rok
20.„Dzień Polskiej Niezapominajki” – święto przyrody, konkurs plastyczny.Maj 2018
21.„Dla Ciebie Mamo” – uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki.Maj 2018
22.Festyn rodzinny – impreza integracyjna na terenie ogrodu.Czerwiec 2018
23.„Spotkania z Filharmonia Sudecką” Przez cały rok
24.Spotkanie z pracownikami Poradni Psycholo-giczno-Pedagogicznej: pedagogizacja rodzi-ców.Przez cały rok
25.Wizyta w Urzędzie Miasta – zakończenie akcji „Zbieramy zużyte zakrętki i baterie”.Czerwiec 2018
26.„Pożegnanie starszaków” – uroczystość z oka-zji zakończenia roku szkolnego z udziałem ro-dziców i gości.Czerwiec 2018Plan może ulec modyfikacji w zależności od aktualnych potrzeb placówki.


...

[Zamknij]

Licznik odwiedzin: 77251